דף אב

מידעון לתכנון ובנייה החלטות ועדות ערר, בתי משפט, מוסדות תכנון וחקיקה
משרד עו"ד מיכה גדרון | דרך מנחם בגין 7, רמת גן. | טלפון: 03-5288746 |

מידעון מס. 3. אוגוסט 2016

שלום רב.
אני שמח לשלוח לכם את המידעון החדש. הוא מספר הפעם על כל מיני נושאים מעניינים…
תודה
עו"ד מיכה גידרוןהחלטות ועדות ערר מחוזיות:ועדת ערר ביטלה תנאי לא חוסי למתן היתר בנייה
הועדה המקומית לתכנון ובנייה היפה התנתה מתן היתר בנייה בחתימה על התחייבות לבצע סלילה של כביש בחזית המגרש, בשטח אשר מיועד להפקעה לצורכי דרך לפי התוכניות החלות במקום.
ועדת הערר קבעה כי מדובר בדרישה לא חוקית של הועדה המקומית, אשר משמעותה היא העברת חובות החלות על הועדה המקומית (ביצוע הפקעה של הדרך וסלילתה) על כתפי בעלי הקרקע. ועדת הערר קבעה בין היתר כי ״הוועדה המקומית אינה רשאית להציג דרישות מסוג זה מבעלי הנכסים, תוך שהיא מתפרקת מחובותיה על פי דין, ותוך ניצול עמדת כוח כמוסד האמון על הנפקת היתרי בניה אל מול מבקשי ההיתר התלויים בה.״
הערר התקבל והתנאי בוטל.
לנוסח המלא של ההחלטה לחץ כאן
להרחבה בנושא לחץ כאן
החלטות מוסדות תכנון:המועצה הארצית לתכנון ובנייה הפקידה את תיקון 3 א' לתמ"א 38
המועצה הארצית לתכנון ובנייה הפקידה להתנגדויות הציבור את תיקון 3א' לתמ"א 38.
לנוסח התיקון המופקד לחץ כאן
לדברי ההסבר לתיקון לחץ כאן

  • לאתר משרד עו"ד גדרון
  • למנהל הפצה, ניהול אתר, ומחשוב משרד לחץ כאן
  • להסרה מרשימת תפוצה לחץ כאן