Micha White Shirt - Transparent

משרד עו"ד מיכה גדרון הינו משרד בוטיק המתמחה בתחום התכנון והבנייה על כל רבדיו, והוא נמנה עם המשרדים המובילים בתחום.

המשרד נותן שירותי יעוץ וייצוג בכל תחומי התכנון והבנייה ובכלל זה, התחדשות עירונית ותמ"א 38, הליכי רישוי בניה, שימושים חורגים והקלות, תכניות שימור, היטל השבחה ותביעות פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק.

בזכות ההיכרות המעמיקה של המשרד את תחום תכנון והבניה ונסיונו הרב של עו"ד גדרון, בין היתר כיו"ר (בדימוס) ועדת הערר לתכנון והבניה של מחוז תל אביב, את השינויים שחלו בו לאורך השנים ואת המגמות העתידיות, המשרד ידוע גם ביכולת לתת ליווי אסטרטגי ליזמים, קבלנים ובעלי נכסים בהליכים התכנוניים.

תחומי עיסוק

urban renewal test 1 blue
התחדשות עירונית ותמ"א 38
litigation test 1 Blue
ליטיגציה בפני מוסדות תכנון ובתי משפט
licence test 1 Blue
רישוי בניה, הקלות ושימוש חורג
Real Estate Money test 1 Blue
תביעות ירידת ערך עקב הליכי תכנון
Preserve test 1 Blue
שימור
Planning test 1 Blue
ליווי הליכי תכנון