עיריית תל אביב פרסמה מסמך מדיניות לאישור איחוד חלקות ובנייה וקו אפס בתחום תוכניות רובע 3 ו – 4

תוכניות רובע 3 ורובע 4 מאפשרות בתנאים המפורטים בתוכניות, לאפשר לאחד שני מגרשים לשם הריסת שני בניינים ובניית בניין אחד וכן – בניית שני בניינים בקיר משותף. מכיוון שמדובר בתוכנית נפחית, קיימת במקרים רבים כדאיות לאחד חלקות או לבצע בנייה בקיר משותף, ובאופן זה לנצל את השטח של קווי הבניין הצידיים. התוכנית מותירה שיקול דעת רחב לועדה המקומית מתי לאשר איחוד חלקות/ בנייה בקיר משותף תחת הדרישה כי הבנייה תתאים "למרקם הקיים". מסמך המדיניות קובע כללים באלו מקרים הועדה המקומית תאפשר איחוד חלקות/ בנייה בקיר משותף כאמור, ובאלו תנאים.

 

לעיון במדיניות החדשה לחץ כאן >>