ועדת הערר חיפה קבעה כי בבניין שאין בו קומה טיפוסית דהיינו, שטחה של כל קומה בבניין שונה, יש לקבוע את "הקומה הטיפוסית" לצורך חישוב זכויות הבנייה בפרויקט תמ"א במסלול הריסה ובנייה מחדש לפי השטח הממוצע של הקומות בבניין.

הערר דן במצב בו קיים בית צמוד קרקע עם קומה חלקית בקומה הראשונה.

ועדת הערר קבעה כי במקרה זה, שבו אין בבניין קומה טיפוסית שכן שטח כל קומה (קומת הקרקע והקומה הראשונה) שונה, יש לחשב את ה"קומה הטיפוסית" לצורך חישוב זכויות הבנייה מכוח תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה מחדש לפי השטח הממוצע של שתי הקומות.

הדבר נכון בכל מקרה שבו השטח של כל קומה בבניין שונה. במקרים בהם יש שתי קומות ויותר בשטח זהה – תהווה זו ה"קומה הטיפוסית" לצורך חישוב זכויות הבנייה.

ההחלטה תפגע בעיקר בבתים צמודי קרקע (למעט באזור גוש דן רבתי שבו התמ"א אינה חלה על מבנים קטנים) שבהם יש קומה חלקית בקומה השנייה. עד היום היה נהוג לחשב את זכויות הבנייה לפי שטח קומת הקרקע, שהיא הקומה הגדולה.

מעתה הקומה הטיפוסית תחושב לפי השטח הממוצע של שתי הקומות, דבר שיביא להפחתה בזכויות הבנייה מכוח התמ"א.


ערר (חי') 1255-09-18‏ ‏אורן יוסף לידר נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה קריות

לקריאת ההחלטה לחץ כאן >>