בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע, כי תנאי סף לקיום דיון בבקשה להיתר בנייה מכוח תמ"א 38 הוא, שבידי מבקש ההיתר (היזם) כמות ההסכמות/ החתימות הדרושות לפי חוק החיזוק דהיינו – 66% מבעלי הדירות במסלול חיזוק ו-80% במסלול הריסה ובנייה מחדש. מדובר בהחלטה שתפגע באפשרות לקדם בקשות מכוח תמ"א.

 

בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופטת שטופמן) נתן לאחרונה פסק דין אשר יקשה על קידום פרויקטים מכוח תמ"א 38. עד היום, רוב הועדות המקומיות לא דרשו להוכיח כי בידי היזם מצוי הרוב הדרוש מבחינה קניינית כתנאי לקליטת ולדיון בבקשה להיתר של תמ"א, דהיינו, הועדה המקומית קלטה ודנה בבקשה להיתר בנייה לחיזוק גם אם בידי היזם היה במועד הגשת הבקשה פחות מ 66% חתימות, או פחות מ 80% במסלול הריסה ובנייה מחדש.

הנחת העבודה הינה, כי עד שהיזם יגיע לדיון בפני המפקחת על המקרקעין (אחרי שהועדה המקומית תאשר את היתר הבנייה) הוא יצליח להחתים את הרוב הדרוש.

בהחלטה הנדונה קובע בית המשפט שתנאי סף לכך שוועדה מקומית תדון בבקשה להיתר בנייה מכוח התמ"א הוא, שיהיה בידי היזם חתימות/ הסכמות בכמות הנדרשת לפי חוק המקרקעין חיזוק. במילים אחרות, רק יזם שיהיו בידו 66% חתימות במסלול חיזוק או 80% במסלול הריסה ובנייה מחדש יוכל להגיש בקשה להיתר בנייה.

החלטת בית המשפט המחוזי תקשה על קידום פרויקטים של תמ"א 38. בפרקטיקה, במקרים רבים הרוב הדרוש לפי חוק החיזוק מתגבש במקביל ותוך כדי ההליך התכנוני, כאשר עצם קידום הפרויקט בוועדה המקומית משכנע את הדיירים הסרבנים להצטרף ולחתום.

הדרישה שליזם יהיו את כל החתימות כדי להתחיל את ההליך התכנוני, רק תגביר את כוח הסחיטה של הדיירים הסרבנים.

 

עת"מ (ת"א) 50507-03-18‏ ‏ ק. שמעון התרסי 11 בע"מ נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה – מחוז תל אביב ואח'

לקריאת פסק הדין לחץ כאן >>