מסמך המדיניות מפחית באופן מהותי את זכויות הבנייה שהועדה המקומית תאשר מכוח תמ"א 38 לעומת הזכויות שנקבעו במסמך המדיניות הקודם של הועדה המקומית מנובמבר 2017

המדיניות החדשה קובעת כי "בקשה לתמ"א 38/1 ו- 38/2 נקודתית על חלקה אחת, תאושר באופן חריג ומנימוקים שירשמו, רק היכן שאינה פוגעת באפשרות לתכנון מתחמי קיים או עתידי, רק בהתאם למצב התשתיות הציבוריות בסביבה ותוך התחשבות במצבה הפיננסי והתקציבי של העיר בתקציב הרגיל והפיתוח. כמו כן ישקלו שיקולים הומניטריים ומספר אתרי הבנייה הפעילים בסביבה".

משפט זה, המופיע בראש המדיניות, הופך את אישור הפרויקטים של תמ"א 38 לחריג.

הועדה המקומית טרם אישרה את הוראות המעבר שאמורות לקבוע את גורל כ – 180 בקשות להיתר בנייה שממתינות להיכנס לדיון בוועדה המקומית, ואשר רובן הוגשו לפי מסמך המדיניות מנובמבר 2011.

יש לשער כי אם המדיניות החדשה תוחל באופן רטרואקטיבי דהיינו, גם על בקשות להיתר שהוגשו לוועדה המקומית לפי המדיניות מנובמבר 2017, הנושא יובא לפתחם של בית המשפט.

לעיון במדיניות החדשה לחץ כאן >>