אודות

מיכה גדרון - משרד עורכי דיןתחום התכנון והבנייה הינו מורכב, ודורש התמחות מיוחדת המתבססת על ידע ונסיון.
לפיכך החליט משרדנו להעניק את שירותיו, כ "משרד בוטיק", בתחום זה, בו יש לנו יתרון יחסי לאור הידע והנסיון הרב של עו"ד גדרון, וצוות עורכי הדין העובדים במשרד, בכל קשת הנושאים הקשורים בתכנון ובנייה.
משרדנו נותן שירותי יעוץ, ליווי והתמודדות עם ההליכים המורכבים (ולעיתים תכופות מתישים וסזיפיים) בדרך לקבלת היתר בנייה, או לאישור תוכנית.
תוך כך אנו מייצגים את לקוחותנו, יזמים, קבלנים, בעלי נכסים ולקוחות פרטיים, בפני מוסדות התכנון השונים כמו המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ועדות מחוזיות, וועדות מקומיות.
בין היתר אנו מיצגים את לקוחותנו בעררים על החלטות של הועדות המקומיות בפני ועדות הערר המחוזיות לתכנון ובנייה.
השנים הרבות בו שימש עו"ד מיכה גדרון כיו"ר ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז תל אביב, תורם רבות ליכולות המקצועיות של המשרד בכלל, ובייצוג לקוחות בפני ועדות הערר בפרט.
כמו כן המשרד מייצוג לקוחות בעתירות וערעורים לבתי משפט בנושאי תכנון ובנייה, היטלי השבחה ותביעות בגין פגיעה במקרקעין.
עו"ד גדרון, כמי שכתב, יחד עם פרופ' נמדר, את הספר תמ"א 38, נחשב כ "אורים ותומים" בתחום ההתחדשות העירונית ותמ"א 38. כיו"ר ועדת הערר המחוזית הוא חתום על החלטות רבות אשר מהוות את אבני היסוד של תחום זה.
משרדנו מייצג לקוחות רבים בתחום ההתחדשות העירונית ותמ"א 38. אנו נותנים שירותי יעוץ בנושא זה, חוות דעת, ייצוג בפני ועדות מקומיות, ליווי פרויקטים, וייצוג בעררים בפני ועדות הערר המחוזיות.
בנוסף המשרד מתמחה בתחום היטל ההשבחה ותביעות פיצויים בגין פגיעה במקרקעין, לרבות ייצוג בפני שמאים מכריעים, ועדות הערר לפיצויים והיטלי השבחה וערעורים מינהליים.
עו"ד גדרון משמש כיו"ר (משותף) של ועדת התכנון והבנייה של לשכת עורכי הדין.
כמו כן, עו"ד גדרון מלמד דיני תכנון ובנייה בתואר שני ללימודי מקרקעין במכללה האקדמית נתניה.